Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

Högskolans roll i den hållbara omställningen

Tillsammans med ett antal tunga västsvenska aktörer gick jag igår ut i en debattartikel i Göteborgs-Posten. I artikeln skriver vi att vi tillsammans storsatsar på att bli en hållbar industri- och kunskapsregion. Vi behöver titta framåt, inte bakåt. Se möjligheter, inte hinder. Allt detta kräver att vi utvecklar samverkan.

Vi är många som behöver delta i det arbetet men högskolorna har en nyckelroll. Inte minst Högskolan Väst. De områden som lyfts fram som avgörande för omställningen är till exempel digitalisering, kompetensomställning och livslångt lärande. Detta är alla områden där vi är starka. Vår stora fördel är vår samverkan. Vi har ”tillsammans” och ”ömsesidigt” som ledstjärnor. Det gäller både vår forskning och vår utbildning.  

Men vi behöver vässa oss ännu mer. Vi behöver visa vad vi kan bidra med för att se till att Västra Götaland blir den hållbara och innovativa region vi vet att den kan bli. Vi behöver helt enkelt visa hur vår samverkansmodell och AIL kan stärka regionen, på kort och lång sikt.

Be the First to comment.