Samhällsaktör

Demokrativeckan är här!

Nu är den här – Demokrativeckan på Högskolan Väst. Ett ofrivilligt komiskt begrepp, kanske någon kommer att tycka. En vecka där vi kommer att sjunga demokratins lovsång, berätta för varandra vilken viktig roll universiteten och högskolorna har i sammanhanget och hur bra det är med 100 år av demokrati i Sverige. Inte minst i jämförelse med andra länder. När veckan är slut kan vi på högskolan återgå till vardagen och till poänggivande lärande- och examensmål. Eller?

Ordet ”demokrati” kommer från grekiskan och betyder ”folkstyre”. Det som speglade begreppets innebörd ca 400 före Kristus var en form av ”direkt demokrati”:  man samlades på en kulle och diskuterade beslut som skulle fattas, det fanns inga valda politiker som fattade besluten. Så betraktat befinner sig de flesta (demokratiska) samhällen idag väldigt långt ifrån demokratin. Finns det idag ens ork eller en vilja bland den breda befolkningen att vara delaktig i det politiska livet till den milda graden?

Men rösträtten för kvinnorna – den har väl funnits sedan 100 år tillbaka i Sverige? Svaret är ja, men det innebar ju inte att alla myndiga kvinnor har fått rösta sedan 100 år tillbaka i Sverige. Inte alla män heller för den delen. Det dröjde ända fram till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige, en rösträtt som då inte längre var kopplad till individens ekonomiska situation. Det innebar att även de kvinnor och män som levde på fattigvård eller som befann sig i personligt konkurstillstånd fick rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.

Så nej, Demokrativeckan innebär naturligtvis inte att vi begränsar arbetet med demokrati till en vecka. Lika lite som vi kan begränsa arbetet med hållbarhet till Hållbarhetsveckan. Samtidigt är sådana här veckor viktiga för att få oss att inse hur mycket arbete som återstår. Och att se akademins viktiga roll i att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Så ta gärna med dig lunchen och lyssna till något av de intressanta digitala lunchseminarierna!

Be the First to comment.