Om mig

Sedan 1 januari 2017 är jag rektor för Högskolan Väst. Som jag sa när jag blev intervjuad första gången så uppskattar jag att Högskolan Väst har en tydlig profil i Arbetsintegrerat lärande (AIL) och idén att kunskap produceras i samverkan med olika aktörer i samhället. Det uppskattar jag fortfarande.

Jag föddes 1962 i Essen, Tyskland. Jag har min grundutbildning i ”Germanistik” och ”Katholische Theologie” från Ruhr-Universität Bochum. Under forskarutbildningen fokuserade jag på medeltidslitteratur från 1200-talet och 1990 disputerade jag med avhandlingen: Veritas amoris. Die ”Tristan”-Konzeption Gottfrieds von Straßburg.

2011 utnämndes jag till professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet och 2012 till professor i litteraturvetenskap med inriktning mot didaktik vid Högskolan i Borås.

AKADEMISKA ANSTÄLLNINGAR

Jag flyttade till Sverige 1991 i samband med att jag fick anställning som utländsk lektor vid Umeå universitet. Därefter har jag varit verksam inom universitetsvärlden och undervisat och forskat i tysk kultur, litteratur och litteraturhistoria vid Mitthögskolan och Göteborgs universitet.

Jag kommer närmast från Högskolan i Borås där jag varit prorektor sedan augusti 2011. Innan dess tjänstgjorde jag som prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet.

KURIOSA

Som kuriosa kan nämnas att jag är en cykelfantast. Som längst har jag cyklat från Nordkap till Essen, en tur på ca 350 mil. Ok, det var några år sedan…

Min favoritförfattare är Felicitas Hoppe. Och Astrid Lindgren – genom hennes böcker har jag blivit en livlig läsare och böckerna väckte mitt intresse för Sverige och svensk litteratur.