Samhällsaktör

Krönika december: En högskola som är ”crazy enough”

Nyligen var jag inbjuden till en Rotary-klubb i Vänersborg för att berätta om hur det går för Högskolan Väst. Innan jag, efter en stadig frukost, fick ordet frågade klubbens ordförande om jag visste hur inskriptionen över Uppsala universitets aula lyder? ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”, svarade jag. Och lade till att jag tyckte att det borde vara tvärtom: Tänka rätt är stort men tänka fritt är större.

Men, allt har sin tid. Devisen mejslades in över aulan i Uppsala i slutet av 1800-talet och är ett citat ur Thomas Thorilds skrift ”Rätt, eller alla samhällens eviga lag” från 1794. Thorild (1759-1808) brottas där med begrepp som ”sann” och ”falsk” och menar att den sanna frihetens största fiende är den falska friheten som förvillar människorna till en ”galen förtjusning” samt slutligen störtar dem i ”galen förtviflan”: ”Deraf ses, att det aldra största för allmän sällhet är: frågan om det retta.”

Men vad är det rätta? Hur tänkte Thorild? Han växte upp i Västra Götaland och hade senare en anställning som informator vid Rånnum Herrgård i Vänersborg. Han blev en stridbar debattör som hamnade i fängelse och landsförvisades från Sverige för att han pläderade för tryckfrihet. Han kritiserade kung Gustav III för införandet av Svenska akademin som han ansåg vara blott en ”smakdomstol”. Han kämpade för idén om kvinnors och mäns lika värde och argumenterade för den orimmade versens berättigande. Han utvisades från Danmark, flyttade till Tyskland, blev professor i Greifswald och var en av sin tids stora tänkare. Ja, just det: hans grav renoverades 1889 – på Svenska akademins bekostnad!

Min bild av Thorild är att han försökte tänka minst lika fritt som rätt. Han betalade med sin frihet för att tänka fritt! Och med landsförvisning från två skandinaviska länder. Jag hoppas att han hade varit glad och stolt över att en av Västra Götalands högskolor idag har följande fyra ledord: inkluderande, offensiv, generös och ”crazy enough”.

”Crazy enough” är inte att förväxla med enbart ”crazy” och ska varken leda till ”galen förtjusning” eller ”galen förtviflan”. ”Crazy enough” betyder att tänka utanför boxen och utanför det som en statsmakt kan tillåta oss att tänka. I den berömde fysikern Niels Bohrs värld betyder det att stödja forskning med högt risktagande. Ytterst betyder det att försvara demokratins, akademins och tankens frihet samt att stå upp för fred och mångfald. Det är det enda rätta!

One comment