Arbetsintegrerat lärande, AIL, Samhällsaktör, Utbildning

AIL och livslångt lärande goes riksdagen

Den här veckan hade Högskolan Väst förmånen att träffa riksdagspolitiker på hemmaplan i Riksdagshuset. Vi redovisade regeringens uppdrag som vår högskola har haft sedan 2002, nämligen att utveckla Arbetsintegrerat lärande.

Vi visade hur vi utvecklat AIL som metod och pedagogisk filosofi till att vara även ett forskarutbildningsämne vilket så här långt främst uppmärksammats internationellt.

Vi berättade även hur samverkan med aktörer även utanför akademin är en förutsättning för att utveckla AIL, nämligen i samverkan med många olika arbetsplatser. Vi utvecklade även att AIL är en basis för livslångt lärande: alla AIL-studenter har med sig ett verktyg för att reflektera över och värdera sitt eget lärande vilket är den bästa förutsättningen för att planera för och designa sitt egna livslånga lärande. Jag hoppas att AIL-certifieringen av alla våra program kommer att bidra till att rusta alla våra studenter för ett spännande och utvecklande arbetsliv.

Fantastiskt att få alla engagerade riksdagspolitikers frågor, inte minst om validering som också spelar en viktig roll för Högskolan Väst och våra idéer om det livslånga lärandet. Vi är på rätt väg in i framtiden med AIL, det är jag helt övertygad om.

Be the First to comment.