Arbetsintegrerat lärande, AIL

Idag vill jag lyfta Hannah Arendt – en stor tänkare

Läser (om) Hannah Arendt (1906-1975) som säger så här klokt:

”Oavsett hur abstrakta våra teorier kan låta eller hur gedigna våra resonemang kan verka, har jag alltid trott att det inunder dem finns händelser och berättelser som i varje fall inför oss själva rymmer hela innebörden av vad vi vill ha sagt. Själva tänkandet – i den mån som det är något mer än en teknisk, logisk operation som en elektronisk maskin kan vara bättre lämpad att utföra än människohjärnan – växer fram ur händelsernas verklighet, och livserfarenhetens händelser måste förbli vägvisare på de höjder dit tänkandet lyfter och i de djup som det dyker ner till.”

Låter inte minst som en stark argumentation för Arbetsintegrerat lärande!

(Richard J. Bernstein: Varför läsa Hannah Arendt idag? Övers.: Henrik Gundenäs. Göteborg 2019. Citat: s. 19)

Be the First to comment.