Övrigt, Studenter, Utbildning

Tack Studentkåren!

Studentkåren vid Högskolan Väst är en värdefull resurs i vår krisledningsgrupp nu i Corona-tider. Fokus just nu är att organisera lärosätets arbete för att säkerställa en snabb övergång till digitala examinations- och undervisningsformer.

Kårens ordförande Jakob missar inte ett enda möte och kommer alltid med kvalificerade inspel! Mitt innerliga tack för ditt och Studentkårens engagemang och arbetsinsats – tillsammans med er ser vi till att göra det bästa möjliga för alla våra studenter.

Studentkårens ordförande Jakob Gleby på ett av alla krisledningsmöten tillsammans med högskolans ledning bl a Hanna Gadd här i bild i bakgrunden.
Be the First to comment.