Medarbetare, Övrigt

Att få vara chef för 675 hjältar

Högskolan Väst gick för två veckor sedan upp till högsta krisledningsläge. Det innebär att krisberedningsgruppen har ersatts av krisledningsgruppen där jag som rektor är ordförande och där även högskoledirektören ingår. För att få så bra input och informationsflöde som möjligt så har jag utökat gruppen med prorektor, studentkårens ordförande, ordförande för Forsknings- och utbildningsnämnden samt en expert för vård- och hälsorelaterade frågor. Den gruppen har haft möten dagligen. Ibland upp till tre gånger dagligen när så har behövts. Dessutom har vi haft dagliga möten med hela högskolans ledningsgrupp. Jag står i ständig dialog med styrelsens ordförande för att informera om krishanteringsarbetet. Den här veckan har vi kunnat trappa ner takten något då krisläget har blivit mer av ett normalläge.

Motsvarande möten har hållits på samtliga arbetsenheter och det har genomförts ett enormt arbete för att ställa om till undervisning och examination på distans. Det arbetet är långt ifrån färdigt och kommer med stor sannolikhet att bedrivas resten av terminen. I onsdags genomförde vi den första online-disputationen och det fungerade bra. Själv har jag deltagit i nationella möten med över 70 deltagare, inklusive ministern, och det har gått över förväntan bra. Även högskolans samtliga möten genomförs numera med deltagare både på plats och på distans. Det finns ett bra och utökat stöd för detta, inte minst är det kollegiala stödet generöst och mycket värdefullt.

Tack alla kollegor för allt ni gör för att studenterna ska kunna fortsätta studera och examineras. Tack för att ni vågar er på okonventionella lösningar. Tack för att ni inte tvekar att gå utanför boxen och komfortzonen. Det är därför omställningen fungerar och kommer att fungera även framöver. För mig är ni alla hjältar!

Be the First to comment.