Forskning, Internationalisering, Medarbetare

”University West and PTC family”

Ibland blir det extra påtagligt för mig att vi som högskola finns och verkar i många delar av världen. Något som vi också strävar mot och de senaste åren har fokuserat – att öka vår internationalisering.

Mycket av vår forskning bedrivs med internationella förtecken och sprids i globala sammanhang. Vi har många internationella medarbetare och särskilt märks detta inom vår produktionstekniska forskningsmiljö med över 20 nationaliteter. En av dessa är Antonio Ancona som är gästprofessor där men just nu befinner sig i sitt hemland Italien, som vi ju alla vet har drabbats hårt av Corona. Han har, som alla andra medarbetare, fått en påskhälsning från högskolan som han delade med sig av på Facebook. Bland annat skriver han: ”Every day I feel lucky, flattered and honored to be part of the University West and PTC family”.

Jag är glad över att vi har en mångfald i vår högskolefamilj – det stärker och berikar högskolan på många sätt!

Be the First to comment.