Arbetsintegrerat lärande, AIL, Samhällsaktör, Samverkan, Studenter

”Jag kan bli vad jag vill!”

Idag har vi gått ut med att vi startar mentorverksamheten Näktergalen. Genom Näktergalen får skolbarn möjlighet att träffa en av våra studenter och på så sätt får de en extra vuxen att umgås och bli vän med. För våra studenter är det ett sätt att göra skillnad för en enskild individ och bli en förebild. Vi blir det åttonde lärosätet i Sverige som startar Näktergalen.

När jag ser filmen ovan med alla förväntansfulla barn på Kronan, som är första skolan vi gör detta på, tänker jag också på en annan film om skolans rektor Linda Forssén. Där hör man en tjej i klass 4 svara på frågan om vad hon vill bli: ”När jag blir stor kan jag bli vad jag vill!”.

Jag kan bli vad jag vill! Man blir varm om hjärtat när man lyssnar på barnen på Kronan, där hela världen går till skolan och där de flesta elever har utomnordisk bakgrund. Det kräver hög social kompetens att lära sig tillsammans med människor från vitt skilda kulturer. Det ökar respekten för människors olika bakgrund och skilda behov. Det är den svenska skolan när den är som mest krävande, och som bäst. Och så ger Kronan sina elever den bästa förutsättningen för att lyckas – nämligen att tro på att de kan bli vad de vill.

Kanske kan dessa elever få våra studenter att tro detsamma – att de kan bli vad de vill!

Be the First to comment.