Övrigt, Samhällsaktör, Utbildning

Högskoleprov i höst?

Högskoleprovet för hösten 2020 ställdes först in eftersom Universitets- och högskolerådet, UHR, bedömde att det inte gick att genomföra smittsäkert. Detta beslut har ändrats av regeringen som nu vill genomföra provet den 25 oktober. Till detta har regeringen utsett en nationell samordnare som ska bistå UHR att genomföra högskoleprovet.

Det politiska spelet och turerna runt högskoleprovets genomförande har bland annat lett till att UHR:s generaldirektör, Karin Röding, valt att avgå i protest mot regeringens agerande. Detta är djupt beklagligt då Karin Röding är en ytterst kompetent person med hög integritet, som få andra. Men det är givetvis oacceptabelt att regeringen lade ansvaret för genomförandet av provet på UHR medan genomförandet skulle hanteras av regeringens samordnare.

Förra veckan tillsatte regeringen då före detta statssekreteraren Peter Honeth som nationell samordnare. Han föreslår att en mindre grupp än vanligt ska skriva provet. Syftet är att göra provtillfället mer smittsäkert.

Enligt förslaget kommer först till kvarn gälla för provplatserna. I så fall kommer anmälan till provet att stängas när taket för antalet provskrivare vid varje lärosäte är uppnått. Och precis som tidigare aviserat, gäller att bara de som saknar ett giltigt provresultat kommer bli aktuella för att skriva höstens prov. Nackdelen med förslaget är dels att det kan ses som orättvis för de som inte får plats, dels den belastning på UHR som väntar när anmälningen öppnar, skriver samordnaren i förslaget.

Alla landets lärosäten där högskoleprovet genomförs var ombedda att under gårdagen svara på samordnarens förslag på antal platser. Samordnarens förslag för vår del var 500 platser, men Högskolan Väst svarade att vi kan erbjuda 535 personer möjlighet att genomföra högskoleprovet inom de stipulerade ramarna och rekommendationerna: Trollhättan 300, Vänersborg 120 och Uddevalla 115. Detta under förutsättning att eventuella merkostnader kommer att täckas. Vanligtvis deltar 800-900 personer i höstomgångens högskoleprovet hos oss.

Jag har lämnat bland annat följande synpunkter till Peter Honeth:

  • En begränsad tillgång till högskoleprovet kan (och kommer förmodligen) att upplevas som mer orättvist än inget högskoleprov alls. Detta kan upplevas att inte stå i rimlig proportion till kostnaderna för genomförandet av ett begränsat prov.
  • Högskoleprovet kan ses som ett välkommet led i att bredda rekryteringen, om än i ganska begränsad omfattning. Då kan det upplevas som problematiskt och exkluderande om ansökningarna till höstens högskoleprov begränsas (även) genom de föreslagna betalningssätten (kan bli svårt för studenter med betalningsanmärkning eller utan tillgång till SWISH).

Sammanfattningsvis tycker jag att det hade varit bättre att ställa in höstens provtillfälle för att invänta ett mer rättvist provtillfälle i vår. Men regeringen har ändå bestämt sig för att genomföra provet trots ovissheten om eventuella risker för smittspridning och i ett läge där inte ens personer med COVID-19 liknande symptom kan avvisas från lokalerna vid provtillfället. I det läget kan vi inte göra annat än att se till att så många personer som möjligt som ännu inte genomgått högskoleprovet, kan få göra det på ett så säkert sätt som möjligt. På så sätt kan vi medverka till att åtminstone bidra till en ökad rättvisa vad det gäller att kunna få delta i högskoleprovet hösten 2020.

Be the First to comment.