Forskning, Medarbetare, Samhällsaktör

Nu sprider vi kunskap till fler!

Högskolans krönikestafettpinne i vår lokaltidning Ttela har gått vidare. Det känns riktigt kul och bra att några av våra forskare får komma till tals och göra sin röst hörd till en bredare allmänhet. Vi har utrymme en gång i månaden, på lördagar i den tryckta versionen, där vi skapar synlighet kring olika ämnen under hösten.

För mig är det viktigt att vår forskning når utanför akademin och forskarsamhället. Särskilt idag när mängden falska nyheter verkar tillta och spridningen är lätt. Att våra forskare lägger sig vinn om att berätta om sin forskning, beskriva den så att alla förstår, vara en röst i debatten och på så sätt göra så att fler kan ta till sig och bli intresserade av att lära sig mer inom ett ämne, är en mycket betydelsefull del i forskargärningen. Det är också en särskilt central del för en högskola som vår, som vill vara en aktiv samhällsaktör och sprida kunskap till fler. Så läs gärna och sprid till fler! Stort tack för ert engagemang!

Forskarkrönika augusti: Varför stannade de inte bara hemma?

Forskarkrönika september: Tack för att ni är vår framtid!

Be the First to comment.