Medarbetare, Samhällsaktör

Detta gör mig glad!

Innan du läser vidare – ta två minuter och se filmen ovan!

Jag blir uppriktigt glad över det som våra medarbetare uttrycker i filmen. De pratar om våra fyra olika kärnvärden – generös, inkluderande, offensiv och crazy enough – och beskriver vad de betyder för dem var och en. De beskriver dessa mycket personligt, äkta och med värme och det är för mig ett tecken på hur levande våra kärnvärden är. Som jag ser det är vi på god väg att lyckas leva som vi lär.

Våra kärnvärden ingår i högskolans strategiska plattform från 2017 och beskriver vilka vi är, hur vi gör saker och vår unika identitet. De har mejslats fram tillsammans med vision och värdegrund och ska hjälpa oss att nå visionen ”Vi är en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler”. Filmen blir ett bevis på den positiva betydelsen av att ha ett gemensamt övergripande mål – att skapa kunskap i samverkan och gör den tillgänglig för fler – där våra kärnvärden i allra högsta grad förstärker vår ”HV-tonalitet” och blir en viktig del i att nå vårt gemensamma mål.

Så låt oss fortsätta vara generösa, inkluderande, offensiva och crazy enough tillsammans!

Be the First to comment.