Arbetsintegrerat lärande, AIL, Medarbetare, Utbildning

Historiskt steg: första AIL-certifikaten utdelade!

Idag har jag haft glädjen att dela ut de fyra första AIL-certifikaten! Detta gör mig riktigt stolt och markerar något av en milstolpe för vårt arbete med arbetsintegrerat lärande, AIL.
Det är Internationella programmet för politik och ekonomi, Personalvetarprogrammet, Programmet för socialpsykiatrisk vård samt Lantmätarprogrammet samhällsbyggnad och samhällsplanering som är först ut.

Som AIL-högskola är det viktigt att vi arbetar aktivt med att öka konceptualiseringen av AIL. AIL-certifieringen bidrar i allra högsta grad till det. Att alla våra utbildningsprogram ska vara AIL-certifierade vid utgången av 2023 är ett mål kopplat till en av våra strategiska indikatorer som vår styrelse beslutat. Och nu är vi på väg!

Nu startar 10 nya program samma process utifrån de kriterier som de fyra pilotprogrammen arbetat fram tillsammans med vicerektor för AIL, Bibbi Ringsby Jansson, i spetsen. De fyra representanter jag och Bibbi träffade i morse vid den lilla ceremoni vi höll (håll utkik – det kommer inom kort som ett filmat inslag!), instämde unisont i just vikten av att detta varit en gemensam process där de tagit hjälp av varandra. Och inte minst att AIL handlar om reflektion kring det egna lärandet.

Följande text finns på certifikatet för att beskriva vad certifieringen innebär där just det reflekterande förhållningssättet poängteras:

”Arbetsintegrerat lärande är en pedagogik där studenternas lärande sker genom integrering av teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter, hämtade från såväl utbildning, arbetsliv som civilsamhälle. Certifieringen säkerställer att arbetsintegrerat lärande på ett systematiskt sätt genomsyrar undervisningen och att alla studenter ges möjlighet att kritiskt reflektera kring relationen mellan teori och praktik.”

Stort tack till alla inblandade i denna pionjärbetonade insats och ett extra tack till Bibbi för idogt och utomordentligt väl genomfört arbete! Ni har alla banat väg för vårt fortsatta AIL-arbete!

Be the First to comment.