Samverkan, Studenter

Vilken fantastisk studentkår vi har!

Jag har väldigt bra och positiva erfarenheter vad gäller samarbete med studenter överlag och med studentkårer i synnerhet. Det gäller lärosäten där jag tidigare arbetat, det gäller den nationella nivån (Sveriges Förenade Studentkårer) och det gäller Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV).

I dessa Coronatider har det särskilt stor betydelse att ha ett nära och konstruktivt samarbete mellan kåren och högskolan. Det är betydelsefullt att få studenternas perspektiv i alla viktiga sammanhang och det är lika viktigt att förankra alla beslut som behöver tas för att hantera läget så bra och ansvarsfullt som möjligt.

Paulina Samuelsson, vår kårordförande.

Jag är därför tacksam för de regelbundna avstämningar högskolans ledning har med Paulina, som är ordförande vid Studentkåren vid Högskolan Väst. Hon är ledamot i både Högskolans ledningsgrupp (HLG) samt i det Covid-19 – relaterade forumet ”HLG-Distans”. Därutöver har vi individuella avstämningar vid behov där vi försöker analysera läget tillsammans.

Det är många som engagerar sig i kåren och jag vill passa på att rikta ett stort tack åt alla aktiva som tar stort ansvar för alla studenter oavsett om de är kårmedlemmar eller ej. I dessa Coronatider har andelen kårmedlemmar sjunkit kraftigt och det vore värdefullt om vi alla kunde hjälpa till att uppmärksamma kårens arbete för att få fler att stödja och delta i det.

Be the First to comment.