Övrigt, Samhällsaktör

”The Hill We Climb”

Joe Biden är USA:s nye president. Igår installerades han med pompa och ståt. Och han höll ett bra tal, som väntat. Men det är intressant nog ett annat tal, närmare bestämt en dikt, och en annan person, nämligen en poet, som väckt minst lika mycket uppmärksamhet, om inte mer.

Det är den unge poeten Amanda Gorman (född 1998), som fick läsa upp sin dikt ”The Hill We Climb”. Eller snarare – hon läste sin dikt och vi fick förmånen att ta del av den. Den sägs vara skriven samma dag som Capitolium stormades, bara två veckor innan den nye presidentens installation igår.

Amanda Gorman vid gårdagens installation.
Foto: AP Photo/Patrick Semansky, Pool

Dikten relaterar till den aktuella händelsen, stormningen av Capitolium och situationen i Amerika. Men det är inte bara i Amerika där demokratin attackerades och fake-news etableras som den nya tidens sanning och där media och sociala medier hade ett stort ansvar i det sammanhanget.

Så betraktat är Amanda Gormans dikt inte enbart en amerikansk dikt utan en text som borde läsas och höras över hela världen och av alla människor. Det är en dikt som kan få oss att tänka på att demokratin inte är given, utan att vi modigt alltid måste arbeta för den. Det är en text som kan få oss att reflektera över att vi måste tänka på en hållbar värld med mångfald: ”To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man”. Det är en text som påminner oss om ljuset i mörkret: ” For there is always light, / if only we’re brave enough to see it”.

Amanda Gorman debuterade som poet när hon var 17 år. Hon är 22 år gammal och skulle kunna vara en av våra studenter. Hennes budskap riktar sig till oss alla och manar oss att tänka på framtiden och de kommande generationernas liv på vår planet. Jag tycker hela texten är viktig men jag vill särskilt framhäva följande verser:

We will not be turned around
or interrupted by intimidation
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation
Our blunders become their burdens

Låt oss tänka på detta när vi designar våra kursplaner och våra utbildningsprogram och även vår forskning. Vi måste tänka utanför boxen om vi vill fånga upp och, i våra seminarier, validera våra studenters klokhet, kunskap och kulturella diversitet. Detta för att göra ämneskunskaperna relevanta och till vapen i ett ständigt pågående arbete för demokrati, mångfald och en hållbar värld.  

Till hela dikten ”The Hill We Climb”

Be the First to comment.