Samhällsaktör, Samverkan

”Högskolan är en del av stadens själ”

De gångna veckorna har jag haft ett stort antal möten som hänger ihop med högskolans aktiva samhällsroll. De handlade bland annat om
– projekt Näktergalen, Campus Dalsland och Kommunakademin Väst
– bildandet av en Västallians bestående av de fem lärosätena i Väst plus Jönköping University
– samverkan mellan oss, yrkeshögskolorna och andra utbildningsanordnare i landet
– ”Trollepakten”, som handlar om en mer strukturerad samverkan mellan industri och högskolor
– men även om internationella samarbeten med mindre och yngre lärosäten i hela världen.

Utöver detta har jag regelbundna möten med landets rektorer och statsrådet Matilda Ernkrans och enskilda möten och avstämningar med andra lärosäten i landet.

Mitt bland alla dessa möten träffar prorektor Jan Theliander och jag Trollhättan Stads ”nye” stadsdirektör Said Niklund, bland annat för att prata om högskolans campusutveckling och bildandet av en Societal Impact Hub och en Industrial Impact Hub. Och om hur detta hänger ihop med stadens utveckling som kunskapsstad. Mitt i det inspirerande samtalet säger Said: ”Högskolan är en del av stadens själ.”

Jag har lappen framför mig där jag skrev ner hans ord. Det var så tydligt att det kom direkt från hjärtat, att vi har en stadsdirektör som ser på Högskolan Väst på det sättet. Och jag konstaterar efter dessa gångna veckor: högskolan är verkligen en levande och bred akademi med internationella och nationella nätverk och kontakter, men som också har en stor regional och lokal betydelse. Att Trollhättans stadsdirektör ser högskolan som en del av stadens själ känns riktigt riktigt bra.

Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad.
Foto: Per Ivarsson
Be the First to comment.