Medarbetare, Övrigt

En imponerad styrelse som vill bidra

Igår hade vi styrelsemöte med högskolestyrelsen. Vårt februarimöte har flera återkommande beslut som gäller Årsredovisning, Budgetunderlag till regeringen samt denna gång också beslut om reviderad budget för 2021 samt 2022-2023.

Det är mastiga dokument för styrelsen att ta ställning till men som också ger möjlighet för dem, särskilt de som är nya för 2020, att få en ökad förståelse för högskolans verksamhet, våra resultat, ambitioner och utmaningar.

Styrelsen var imponerade över det arbete som utförts sedan senaste styrelsemötet och som kom till uttryck i rektorsinformation och studentkårens information. De gjorde tummen upp och berömde goda underlag och ett gott arbete såsom det även kommer till uttryck i årsredovisning och budgetunderlag.

Vi har en väldigt kompetent styrelse som ser positivt på högskolan och dess profil och vill bidra till den kommande utvecklingen.

Vid mötet presenterade jag också ett förslag till ett västsvenskt samarbete mellan sex lärosäten som syftar till att vidareutveckla det samarbete som finns för att fullt utnyttja var och ens styrkor. Lärosätena det gäller förutom oss själva, är Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde samt Jönköping University. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom presenterat allianssamarbete och var mycket positiv till detta.

Slutligen – det är många medarbetare som bidrar i arbetet med att få fram styrelseunderlag av hög kvalitet så STORT TACK alla för det fina arbete ni gör.

Be the First to comment.