Övrigt, Samhällsaktör, Utbildning

Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning

Jag har i olika sammanhang framfört att pandemin är en sista varningsklocka för mänskligheten att tänka om. Rejält och radikalt. Jag tänker inte orda mer om detta utan hänvisar till en debattartikel i Dagens Nyheter, skriven av professorerna Levi och Rothstein. Den börjar så här:

”Nästa generation måste lära sig tänka kritiskt, etiskt med fokus på välfärd och planetens överlevnad.

Den högre utbildningen måste nu ta sitt ansvar för att i utbildningen av framtidens makthavare bryta med tendenser till anpasslighet i stället för kritisk tänkande, grupplojalitet i stället för samhälleligt ansvarstagande, kortsiktighet och destruktiv ekonomism i stället för ett perspektiv grundat på en genomtänkt etik.”

Hoppas att så många som möjligt av er vill läsa den!
Till debattartikeln

Om man vill förstå allvaret i situationen och på vilket sätt Covid-19 är ett resultat av att vi levt ett för vår planet ohållbart liv, rekommenderar jag boken ”Ett liv på vår planet” av David Attenborough .

Den som önskar en skönlitterär fördjupning vill jag göra uppmärksam på Maja Lundes senaste roman ”Przewalskis häst”.

Be the First to comment.