Forskning, Medarbetare, Övrigt, Utbildning

Ett år med distansläge

Idag är det ett år sedan vi över en natt tvingades ställa om till att bedriva vår utbildning på distans. Det gångna året har inburit stora och snabba förändringar i våra arbetsdagar och i vårt arbetssätt på grund av Coronapandemin. Under våren trodde vi att vi skulle återgå till det så kallade ”normala” till hösten. Men läget blev inte bättre utan förvärrades under hösten så att vi också långt in i 2021 kommer att arbeta i distansläge.

Vi har fått se nyttan av att vi etablerat ett undervisnings- och forskningsnära stöd. Alla på högskolan har arbetat hårt för att våra studenter skulle kunna kunna fortsätta med sina utbildningar och examinationer. Några saker som är utmärkande för året är:

– Ledning, lärare, verksamhetsstöd och studentkår har arbetet intensivt och tätt tillsammans för att anpassa och upprätthålla verksamheten
– Snabb uppgradering av infrastruktur och teknik har skett
– Den digitala kompetensen har vässats ordentligt på mycket kort tid
– Vi har levererat mot utökade utbildningsuppdrag med kort framförhållning
– Prestationsgraden har ökat
– God upparbetning av externa medel inom forskningen
– Kraftig ökning av antalet forskningsansökningar med mycket hög beviljandegrad

Alldeles nyligen kom Universitetskanslersämbetet med sin första delrapport om Coronapandemins konsekvenser där man ur ett nationellt perspektiv reflekterar över året och de utmaningar sektorn ställts inför.
Till rapporten Coronaviruset och högskolan

Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans har vi klarat situationen så här långt, våra studenter har kunnat fortsätta och har examinerats och även disputationer och konferenser har genomförts digitalt. Allt för att möta behoven av kunskap och kunskapsutveckling bland studenter och samverkanspartners i industri och offentlig sektor. Inte minst känns det bra att vi kunnat bidra med att snabbutbilda vårdpersonal i flera omgångar under året. Vi har många studenter och medarbetare som lider av den sociala isoleringen den här pandemin innebär. Men vi har även många som ser fördelarna med det nya påtvingade arbetssättet. Vi får utvärdera våra lärdomar från den perioden och vad vi kan utveckla framöver. Även för kommande tider när pandemin är över.

Idag vill jag verkligen tacka alla som bidragit till att verksamheten har kunnat fortsätta: TACK. Ni gör skillnad för vår verksamhet och våra studenter!

Be the First to comment.