Samhällsaktör, Studenter

Att bli sedd

Idag var det sedvanlig rektorsinformation som jag hoppas ni tog del av. Annars har ni möjlighet att titta i efterhand när den läggs ut på Medarbetarportalen i början på nästa vecka. Om inte annat så kan ni då ta en titt på sommarpresenten till er alla. Men jag nämner där även mentorsprogrammet Näktergalen och att jag hade förmånen att nyligen tacka av de första mentorer och elever som nu varit i projektet under ett (pandemi-)års tid.

Avtackningen var, på grund av Covid-19, en relativt liten tillställning där varken föräldrar, syskon eller vänner fick medverka. Det var i stort sett enbart de mentorer och elever som nu träffats under ett års tid som var med. Och så var även våra fantastiska projektledare Ann Liss och Tanja Christensson på plats, som även hade planerat och ombesörjt hela ceremonin.

Här är den fina och av högskolan (!) additivt tillverkade och handmålade näktergalen.

Alla deltagare fick diplom, eleverna fick en av högskolan (!) additivt tillverkad och handmålad näktergal och mentorerna fick en blomma. Och så blev det picknick-påsar så att alla kunde ta avsked från varandra. Och det blev hjärtskärande.

Barnen ville inte lämna sina mentorer, mentorerna ville förmodligen heller inte släppa ”sina” elever. Men det ingår i konceptet att tiden är begränsad till ett år! Våra helt enastående studenter som tog sig an ”sina” elever med så mycket engagemang och kärlek, uttryckte att det var bland det bästa de hade gjort – att under ett år vara mentor för ett barn som behöver det. Att prata om allt mellan himmel och jord var givande för båda parter. Att prata med någon som är vuxen och läser på en högskola kan ha stor betydelse för barnen som ofta kommer från studieovan miljö, andra länder och kulturer och som sällan lämnar stadsdelen Kronogården där de bor.

Lärarna berättade att barnen var pirriga redan på morgonen de dagar deras mentorer hämtade dem från skolan. Och kanske är det så som någon sade, att det handlar om att barnen känner sig sedda och speciella den dagen de får träffa sina mentorer.

Stort tack alla. Behåll detta i era hjärtan och titta gärna på filmen från avslutningen nedan. På högskolans hemsida kan du läsa mer om Näktergalen och även ta del av annat filmat material.

Be the First to comment.