Forskning, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

Samverkan – vår paradgren IGEN!

Bara för några dagar sedan skrev jag ett inlägg där jag lyfte att Högskolan Väst är ett av 25 lärosäten i världen som är bäst på att samproducera vetenskapliga artiklar med näringsliv och andra samhällsaktörer. Det visar U-Multiranks alldeles färska internationella rankning. Inte många dagar senare är det till min glädje dags igen.

Denna gång lyfts Högskolan Väst som ett gott exempel på samverkan och omställning i en artikel i tidningen Curie. Det är en tidning om forskning som ges ut av Vetenskapsrådet. 

Till artikeln: Livslångt lärande tvingar lärosätena att tänka nytt

Artikeln tar utgångspunkt i att nytt ansvar för livslångt lärande tvingar oss lärosäten att tänka nytt när livslångt lärande skrevs in i högskolelagen från och med den 1 juli. Det innebär att högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsmarknaden.

Det här är inget nytt för Högskolan Väst. Vi har bland annat arbetat med detta inom ramen för ProdEx och utvecklat korta kurser inom produktionsteknik för yrkesverksamma inom industrin. Just detta exempel lyfts i artikeln fram av finansiären KK-stiftelsen. Det här arbetet handlar om flera saker men inte minst om validering av kunskaper och att se värdet av dessa. Det finns en arrogans i akademin som säger att praktisk kunskap inte är mycket värt. Vår erfarenhet är att den kan räcka långt som förutsättning för framgångsrika akademiska studier och dessutom tillför den akademin värdefulla perspektiv. Men det handlar också om att kurserna är utvecklade TILLSAMMANS med industrin för att såväl innehåll som utformning ska matcha de behov som finns.

Jag blir glad och stolt över att vår högskola ligger i framkant när det gäller samverkan och livslångt lärande. Glad över att omgivningen ser oss som en spelare som utvecklar regionen och dess invånare och bidrar till positiv samhällsutveckling.

Be the First to comment.