Medarbetare, Studenter

En eloge till disciplinnämnden

Något som pandemin fört med sig hos landets lärosäten är tyvärr en kraftig ökning av olika fuskrelaterade händelser bland studenterna. För att hantera dessa fall finns det därför en disciplinnämnd även vid vår högskola. Det kan låta hemskt men där hamnar framför allt studenter som blivit anmälda för misstänkt fusk av lärare, examinator, tentamensvakt eller andra studenter. Det misstänkta fusket kan handla om plagiat, självplagiat, användande av otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete eller liknande.

Disciplinnämnden består av student- och lärarrepresentanter, lagfarna ledamöter (externa ledamöter som till vardags arbetar som domare) samt rektor eller ställföreträdande rektor som ordförande. När nämnden träffas för att avgöra huruvida de misstänkta studenterna kan anses vara skyldiga eller oskyldiga, har flera handläggare på högskolan gjort ett omfattande förarbete. De har pratat med de berörda studenterna, studerat ärendets bakgrund noggrant samt upprättat ett, ofta omfattande, underlag. De följer ärendet hela vägen och är även föredragande i disciplinnämnden samt tar ärendet vidare efter att behandling i nämnden.

Det finns en hel del olika åsikter om hur arbetet i disciplinnämnden fungerar. Tyvärr vet många inte vad som gäller för att fälla eller fria en student, vilket sällan höjer nivån i debatten. Och det är inte lätta frågor för de som sitter som ledamöter i disciplinnämnden. Därför är jag mycket tacksam över den expertis som finns i form av de lagfarna ledamöterna Christina Olsen-Lundh och Niclas Johannisson.

Men jag är också djupt tacksam över den redlighet och det etiska ansvarstagande som finns hos varenda ledamot i nämnden. Likaså över den stora energi som läggs ner för att komma fram till ett beslut som, med hänsynstagande till alla omständigheter, är så rättvist som möjligt. Och jag är inte bara tacksam utan verkligen djupt berörd av all vänlighet, medmänsklighet och ansvar som ni visar varenda gång vi träffas.

Så stort TACK till alla i nämnden:  Jan Theliander, Lisa Dimming, Tanja Christensson, Malin Olsson, Christoffer Andersson, Paulina Samuelsson, Niclas Johannisson och Christina Olsen-Lundh.

Och ett lika stort TACK till de handläggare som tillsammans arbetat med alla ärenden: Mats Schantz, Ragnar Håkansson, Anna-Maria Blomgren, Christina Selander, Ellinor Berggren, Susanne Rath samt Bibbi Ringsby Jansson.

Be the First to comment.