Studenter, Utbildning

Jag fick ett brev!

Det finns brev och så finns det brev. Igår fick jag ett extra värdefullt och viktigt brev. Ordförande och vice ordförande för Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV), Paulina Samuelsson och Anders Arkbro, överlämnade då Studenternas brev till mig som rektor för Högskolan Väst. Där framgår tankar och åsikter om förändringar som önskas och även vad studenterna uppskattar med sin utbildning. Insamlingen av studenters synpunkter var en del av Demokrativeckan i förra veckan.

Det är en förmån att ha en sådan engagerad studentkår som vi har och studenternas insatser betyder mycket för högskolans kvalitativa utveckling. För oss är det självklart att ta studenternas åsikter och röster på allvar.

Så stort tack SHV!

Be the First to comment.