Övrigt, Samhällsaktör

Dags för ett nyårslöfte!

Drygt 76 år efter andra världskrigets slut beslutade staden Babenhausen i Tyskland den 16 juli 2021 att postumt frånta Adolf Hitler hans hedersmedborgarskap som han så tidigt som i april 1933 hade förlänats. Det kan kallas ett senfärdigt beslut men man får vara medveten om att hedersmedborgarskapet rent juridiskt betraktat slutade med hans död 1945. Det är således en fråga om en markering och enligt borgmästaren Dominik Stadler ett tydligt tecken på att staden tar avstånd mot alla sorters nationalistiska tendenser, mot högerextremism och rasism.

Även i Sverige städades det undan lik i garderoben det här året. Rektor för Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, Ole Petter Ottersen, beslutade den 2 november 2021 att namn på salar och laboratorier ändras om dessa namn bars av personer som står för nazistsympatier. Det föreslås även att namn på byggnader ska ändras och att Solna stad ska byta namn på ”Retzius väg” samt ändra ”von Eulers väg” till ”Ulf von Eulers väg” för att ta avstånd från de nazistsympatier som uttrycktes av Hans von Euler till skillnad från sonen Ulf som var professor vid KI och fick Nobelpriset 1970. Båda vägarna finns på campusområdet.

I Tyskland brukar man ha sina lik i källaren, i Sverige har man dem i garderoben. Oavsett är det viktigt och bra att man i båda länderna arbetar med sin historia och adresserar även dess mörka sidor. Vi har ett ansvar för att vara informerade och göra allt i vår makt för att motverka rasistiska, totalitära och nationalistiska tendenser.

Jag undrar över vilka lik vi lämnar i garderoben. Vilka är de personer som vi hyllar idag men vars minne kommer att omvärderas på grund av deras mörka sidor och brist på ansvarstagande? Kommer personer som avsevärt bidragit till miljöförstöring i efterhand bli fråntagna sina piedestaler?

I så fall kan det bli trångt i garderoben! För det är de nu levande generationer som mot bättre vetande kannibaliserar på jordens resurser. Och som klagar över obekvämligheterna runt en pandemi i stället för att inse att den är ett resultat av vårt ohållbara sätt att leva. Det har David Attenborough beskrivit i sin bok Liv på jorden.

Få av oss som lever idag, hyllad eller ej, kommer att klara sig undan de kommande generationernas dom i fråga om hållbarhet. Ingen kan säga att vi inget visste! Låt oss därför ändra våra beteenden radikalt. Så att vår planet kan överleva med plats och luft för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Dags för ett nyårslöfte inför 2022.

Publicerad i TTELA den 30 december 2021

Be the First to comment.