Samhällsaktör

Rektor Martin Hellströms uttalande angående invasionen av Ukraina

I likhet med den svenska regeringen fördömer Högskolan Väst å det kraftfullaste Rysslands pågående invasion av Ukraina. Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och ett grovt brott mot folkrätten.

Det är uppenbart att fred och frihet inte kan tas för givet – det är något vi alltid måste stå upp för och försvara.

Martin Hellström, rektor
Högskolan Väst

In English
Like the Swedish government, University West strongly condemns Russia’s invasion of Ukraine. The actions of the Russian government are an attack on the European security order and a gross violation of international law.

It is obvious that peace and freedom cannot be taken for granted – it is something we must always stand up for and defend.

Martin Hellström, Vice-Chancellor
University West

Be the First to comment.