Forskning, Samhällsaktör

Hela världen tar ställning – åt det ena eller andra hållet

I ljuset av Rysslands invasion av Ukraina har det internationella samfundet i stort visat sitt stöd för det ukrainska folket. Vi har sett fördömanden och sanktioner, samt att Ryssland uteslutits från ekonomiska och idrottsliga organisationer.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med alla dessa åtgärder är att få den ryske presidenten Vladimir Putin och den ryska ledningen att dra sig ur Ukraina. Men givetvis drabbar sanktionerna vanliga ryssar hårt. Med all sannolikhet lyfts de om Ryssland avslutar kriget.

Även akademin har tagit ställning. Från Högskolan Väst har vi varit tydliga i våra ställningstaganden, och jag är stolt och glad över att vi var så många människor som samlades på torget i Trollhättan i lördags för en manifestation för Ukraina, demokratin och folkrätten.

Idag nåddes jag av beskedet att European Universities Association (EUA), där högskolan är medlem, officiellt stängt av 12 ryska lärosäten. Skälet är att rektorerna i ett uttalande uttryckt stöd för det ryska invasionskriget.

Jag talar inte ryska och har därför använt mig av Google Translate för att läsa uttalandet. Rektorerna upprepar den ryska regeringens budskap. Ukraina ska ”demilitariseras och denazifieras”. De skriver också att de ryska universitetens ”prioriterade mål” är att ”tjäna Ryssland”.

Om Googles översättning stämmer så är detta ett förkastligt ställningstagande! EUA hade inget annat val än att stänga av de här lärosätena, när de så tydligt bryter mot föreningens värdegrund.

Forskningen och akademin tjänar naturligtvis inget enskilt land, person, religion eller politisk åskådning, utan är en opartisk och konstant strävan efter mer fakta och kunskap. Det är själva fundamentet i den akademiska friheten.

Uttalandet av de ryska rektorerna är ännu ett bevis för den tragiska nedmontering av demokratin och den fria tanken som sker i Ryssland just nu. Det är uppenbart att fred och frihet inte kan tas för givet – det är något vi alltid måste stå upp för och försvara.

Be the First to comment.