Forskning, Internationalisering, Samverkan, Studenter, Utbildning

Låt oss tänka mer europeiskt!

I början av den här veckan var jag tillsammans med 30 andra rektorer från Sverige på flera möten i Paris. Resan var organiserad av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och gick ut på att byta erfarenheter och knyta kontakter med våra franska rektorskollegor. Vi diskuterade internationella, europeiska och sedan mer specifika fransk-svenska perspektiv på utbildnings- och forskningspolitik samt samarbeten.

Samtliga rektorer är övertygade om vikten av internationella samarbeten. Några, bland annat undertecknad, betonade vikten av att integrera studenterna i våra internationella samarbeten. Jag argumenterade bland annat för en ”challenge-based mobility” och ”impacting the future through international knowledge exchange”. De franska kollegorna var mycket positiva. Medan några svenska kollegor fokuserade problemen med detta i form av eventuellt bristande matchning vad gäller programmens lärande- och examinationsmål.

En sak är däremot väldigt tydligt, framför allt vad gäller den europeiska nivån. I Europa betonar man vikten av europeiska samarbeten och en ökad finansiering på Europanivå. Det innebär bland annat att Sverige lägger mer pengar i en gemensam europeisk ”pott” och den svenska politiken förväntar sig att de svenska forskarna ”tar hem” pengar från det hållet. Lärosätena måste i år för första gången på departementsdialogen redovisa för hur framgångsrika vi är när det gäller att ta del av europeiska forskningsmedel.

Så det är bra att vi på Högskolan Väst har förberett oss och planerar för än mer stöd för internationella och i synnerhet europeiska samarbeten framöver. Att vi nu är med i en EUI-ansökan om att bli Europauniversitet är mycket viktigt och vi bör arbeta med det kontaktnätet även om vi inte skulle vinna med vår ansökan om att bli Europauniversitet den här omgången.

Frankrike och framför allt president Emmanuel Macron spelar en viktig roll som initiatorer och inspiratörer för Europa. I Frankrike kallas Macron för ”le Suédois” då hans förkärlek för Sverige är känd och omtalad.

Det var häftigt och inspirerande att få möta så många entusiastiska franska kollegor som ser och lyfter möjligheterna och visionerna med det europeiska och det fransk-svenska samarbete. Så låt oss tänka mer europeiskt!

Be the First to comment.