Forskning, Internationalisering, Övrigt, Samhällsaktör, Utbildning

Hedersdoktorer av rang!

Elisabeth Ohlson, konstnär, fotograf och teaterregissör och Hanne Smidt Södergård, Senior Advisor på European University Association har utsetts till hedersdoktorer vid Högskolan Väst. Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort insatser som har eller har haft stor betydelse för Högskolan Väst. Det här gör mig otroligt glad och stolt som rektor!

Det är fint att vi kan vara med och bidra till att göra det konstnärliga till en röst i den akademiska familjen och verksamheten, som man har gjort på Institutionen för hälsovetenskap. Jag vill gärna uppmana andra institutioner än hälsovetenskap, där Elisabeth Ohlson alltså varit engagerad hittills, att fundera över hur konsten skulle kunna berika verksamheten även på andra håll.

Hanne Smidt Södergård har spelat en viktig roll i högskolans internationaliseringsarbete och öppnat många dörrar till nya internationella samarbeten. Hon har också arbetat nära högskolan i många år med breddad rekrytering och inkludering. Så hon har varit betydelsefull inom två väldigt centrala och viktiga delar för högskolan och högskolans utveckling.

Sammantaget står de båda för centrala värden som vi vill stå för som högskola. Så för min del är det ett viktigt statement som vi gör när vi utser dem till hedersdoktorer. 

Två kvinnor som båda bidragit med avgörande insatser för högskolan – Elisabeth Ohlson och Hanne Smidt Södergård. (Foto: Privat)

Hämtat ur pressmeddelandet från högskolan – läs gärna!
Nomineringen för Elisabeth Ohlson pekar särskilt på att hon på ett unikt sätt har bidragit till Högskolan Västs inkluderande arbete med att aktivt verka för att öka normmedvetenheten i samhället och medvetandegöra vilka konsekvenser normer får för jämlikheten i samhället. Ohlson är känd för sin ifrågasättande konst. Genom sin konstnärliga gärning har Elisabeth Ohlson starkt bidragit till att studenter från Högskolan Väst i sina kommande professioner har en normkritisk medvetenhet och ett normkritiskt förhållningssätt. Vidare framhålls att Elisabeth Ohlson som hedersdoktor fortsättningsvis kan stödja och vidareutveckla det normkritiska perspektivet inom högskolans alla utbildningar och på så sätt bidra till lärosätets uppdrag att bidra till att forma demokratiska samhällsmedborgare med ett kritiskt förhållningssätt.

Hanne Smidt Södergård utses till hedersdoktor vid Högskolan Väst 2022 mot bakgrund av de avgörande insatser hon sedan 2015 bidragit med vad avser kvalitet, utveckling och strategiskt framtidsarbete för högskolan. Hanne Smidt Södergård har, med insatser långt utöver de förväntade inom ramen för hennes uppdrag, bidragit till lärande inom Högskolan Väst på viktiga nyckelområden som: breddad rekrytering/breddat deltagande, validering/bedömning av reell kompetens, utvärdering/kvalitetssäkring gällande utbildningar och processer för strategiska partnerskap. Hon promotar och involverar Högskolan Väst aktivt i sina internationella nätverk och har bidragit med avgörande kontakter och projektinitiativ på flera områden.

Välkommen att fira de båda på kommande akademiska högtid senare i år, den 11 november!

Be the First to comment.