Internationalisering, Samhällsaktör, Samverkan

”Dare to be different” and ”crazy enough” – a perfect match!

Finns det ett charmigare namn för ett universitet än ”University of the Highlands and Islands” (UHI)? Dit åkte en delegation från Högskolan Väst (finns det ett mer slagkraftigt namn än just det?) bestående av Gunnar Peterson, Lena Lindhé, Paulina Samuelsson, Peter Olofsson Sahl, Robert Pederson, Thomas Winman och undertecknad för att diskutera internationellt strategiskt samarbete vår lärosäten emellan. Närmare bestämt åkte vi till Inverness vid Loch Ness där ledningen för universitetet har sitt huvudsäte.

UHI består av en sammanslutning av 13 lärcentraliknande konstruktioner som samarbetat under många år och som blev universitet år 2011. Deras mål är att göra högre utbildning mer tillgänglig i norra Skottland, där övergången till högre utbildning är lägre än på andra ställen i landet. UHI hanterar även yrkeshögskoleliknande utbildningar och har givetvis utvecklat olika former av hybridformer för undervisning och möten eftersom de 13 platserna ligger långt ifrån varandra, några till och med på en ö. Brexit har gjort det oerhört svårt för universiteten i UK och så även för UHI, antalen utländska studenter har minskat drastiskt och forskningssamarbeten med övriga Europa är mycket försvårade. Många i Skottland hoppas nu på ett nytt referendum hösten 2023 för att bli självständiga och en del av EU igen.

I ett sådant läge behöver man internationella vänner och fortsätta samarbeta trots de minskade möjligheterna för extern finansiering – den internationella akademiska familjen bör hålla ihop och ge den så kallade ”Brexit” en match! De gillade vårt ledord ”crazy enough” och uppfattar sig själva som annorlunda jämfört med de flesta andra lärosäten inom UK – deras ledord är ”Dare to be different”. Och det är de, inte minst med tanke på deras konsekventa hållning att vara inkluderande och göra allt för att göra högre utbildning mer tillgänglig genom att sänka trösklarna för övergången till universiteten. Together, we can think locally, but act globally, disrupting the traditional university experience, having a transformational impact on our regions and communities!

Utöver att vara kollegor i en internationell familj, kan man bli vänner på några dagars studiebesök. Den viktigaste förutsättningen för att vara en strategisk partner anser jag är att man delar en gemensam värdegrund och drivs av en liknande vision. Vi har många konkreta tankar och idéer med oss i bagaget hem till Trollhättan och kommer att konkretisera några av dessa på UHI’s uppföljningsbesök hos oss i Sverige i oktober.

Tack för dessa givande dagar, Donna Heddle, Gary Campbell, Iain Morrison, Michael Rayner, Todd Walker med flera, och välkomna till University West. Glöm inte ta med er Nessie som krokodilen gärna vill möta…

Tillsammans med min rektorskollega, professor Todd Walker.

Be the First to comment.