Forskning, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

Vi är en viktig nationell röst!

Vår röst är efterfrågad i det högskolepolitiska landskapet. Som rektor för Högskolan Väst har jag det gångna året vid ett flertal tillfällen varit inbjuden som talare och deltagare i paneler om strategiska frågor om utbildning och forskning. Nyligen deltog jag till exempel som inbjuden gäst i Vetenskapsrådets strategidag.

Jag är tacksam för att jag nyligen blev inbjuden av KK-stiftelsen att prata med KK-stiftelsens VD, Eva Schelin, om livslångt lärande som en nyckel för svensk konkurrenskraft, i podcasten Innovationslandet Sverige. Det är ett stort förtroende Högskolan Väst får att representera de svenska högskolor och universitet som samverkar tätt med KK-stiftelsen. Det blir en fortsättning på samtalet med KK-stiftelsen i Almedalen sedan.

I Almedalen 3-7 juli kommer jag också att medverka i flera paneler och fortsätta vara aktiv på den nationella arenan. Till exempel på temat Utbildningens akademiska frihet som arrangeras av Sveriges Förenade Studentkårer tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, där också utbildningsminister Anna Ekström finns i panelen. Jag är också inbjuden av TCO på temat Omställningsreformen – är lärosätena redo?

Men till att börja med – lyssna gärna på podden!

Avsnitt 17: KK-stiftelsen – livslångt lärande: en nyckel för svensk konkurrenskraft

Be the First to comment.