Forskning, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

Högskolan Västs campus på östkusten

Torsdag i förra veckan var prorektor, Bibbi Ringsby Jansson, och jag på besök på Campus Västervik. Alltid givande och trevligt att hälsa på där. Campus Västervik är numera en av våra sex strategiska partners, men har varit en viktig partner under mer än 20 år.

Nu ger vi specialistsjuksköterskeprogram, socialpsykiatriska programmet, socionomutbildningen och flera andra program samt fristående kurser på plats i Västervik. Dessutom har Högskolan Väst stor del i en miljö med forskning och doktorandprojekt på campus. HV-professorn Emma Sorbring delar sin tid mellan oss i Trollhättan och våra partners i Västervik med omnejd och har med det kunnat vara starkt drivande i miljöns utveckling.

På utbildningssidan har inte minst det socialpedagogiska programmet och nu socionomutbildningen haft särskild betydelse för Västervik med omnejd. Där är stora delar av personalen inom verksamheter för socialt och socialpedagogiskt arbeteutbildad av oss efter att utbildningen rullat nästan utan avbrott under 20 år.

Bland de nyare programmen på plats fick vi en närmare presentation av socialpsykiatriska programmet. Annika Uldén är utbildningskoordinator på campus, men också adjunkt i programmet med bland annat kursansvar för introduktionskursen. Hon berättade engagerat om programupplägg, samarbetet och den nära integreringen med Trollhättedelen av programmet. Tillsammans med en student sitter hon i programrådet vilket gör att perspektiv från Västerviksdelen av utbildningen på samma sätt som de från Trollhättan ligger till grund för programutvecklingen. Föredömligt är också att vägledning, studenthälsa och Funka, stödet för studenter med funktionsnedsättning, också når våra studenter i Västervik.

Be the First to comment.