Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Medarbetare

En högtidsvecka som väckte stolthet

Nyligen arrangerade vi högtidsvecka och möjlighet att fira kunskap och vetenskap lite extra. Efter en pandemi utan traditionella installationsföreläsningar med våra nya professorer var det extra roligt att få delta på dessa nu i år.

Tio föreläsningar med tio professorer gav en mycket fin inblick i högskolans forskning. Det var flera professorer inom produktionsteknik och då inom automationsteknik, materialvetenskap, svetsteknologi och oförstörande provning. Därtill fanns också professorer inom vårdvetenskap, informatik och psykologi representerade. Det var både lärorikt och roligt att sitta och lyssna – så stort tack alla för inspirerande och väl genomförda föreläsningar!

Utöver detta hade vi möjlighet att få ta del av våra två nya hedersdoktorers arbetsfält. Hanne Smidt Södergård som är Senior Advisor på European University Association, reflekterade under sin föreläsning om Bolognaprocessen och dess påverkan på högre utbildning sådär en 25 år efter dess införande. Elisabeth Ohlson, konstnär och fotograf, tog i sin föreläsning med oss på en resa allt från hennes uppväxt till hur och varför hon valt att arbeta med normbrytande konst. Det var extra häftigt att ta del av dessa i en följd efter varandra. Det blev då extra slående vilken fantastisk bredd vi har på högskolan. Det blev också tydligt att det är viktigt att lika mycket värna vårt mod och vilja att sticka ut som att arbeta med kvalitetsfrågor, livslångt lärande och breddad rekrytering. Vi behöver göra allt detta. Samtidigt.

Finalen blev en sprakande högtid på fredagseftermiddagen. Inramad med stämningsfull musik och tänkvärda och underhållande tal fick vi tillfälle att hylla en mängd medarbetare. Även om vi alla under året noterar och ser många av de framsteg som görs på högskolan så blir allt extra tydligt under högtiden. Våra nya professorer, docenter, doktorer och pedagogisk pristagare utgör en bild över vad var och en kan prestera, men också vad Högskolan Väst kan. Inte minst rör det vår kraft att vara möjlighetskapande när vi tillsammans driver en verksamhet som är inkluderande och där vi tack vare vår mångfald kan hämta perspektivrikedom och kraft för nyskapande. Jag gillar verkligen allt med Högskolan Väst!

Be the First to comment.