Medarbetare, Övrigt

Tack för året som gått!

2022 har varit ett händelserikt år. Allt för mycket har tyvärr varit negativt. Världen har blivit mindre säker med krig och attacker mot demokrati, frihet och grundläggande värden.

Då känns det ändå skönt att arbeta på Högskolan Väst som i mångt och mycket står för stabilitet. Med vår forskning och utbildning, präglad av samverkan och ett löfte att aktivt bidra till en mer hållbar värld står vi för hopp och framtidstro.

När vi tar steget in i 2023 gör vi det starkare än någonsin, med ett löfte till oss själva och omvärlden att än bättre svara upp mot våra egna och vår omvärlds förväntningar för att möta studenternas efterfrågan på utbildning och samhällets behov av kompetens. Låt oss alla fortsätta vara nyfikna på ny kunskap och innovativa sätt att ta oss an samtidens utmaningar.

Tack för året som gått och ha det nu riktigt skönt under helgerna!

Be the First to comment.