Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Medarbetare, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

Vi vill växa tillsammans

På februari månads styrelsemöte som hölls för en vecka sedan togs beslut om Årsredovisning 2022 och Budgetunderlag till regeringen 2024-2026. Det innebär alltså både en tillbakablick på året som gått och en framåtblick kring högskolans ambitioner och utmaningar kommande år. Låt mig kommentera detta.

På Högskolan Väst tar vi oss an stora utmaningar som digitalisering, hållbarhet, mångfald och omställning på arbetsmarknaden tillsammans med partners och aktörer såväl i akademin som utanför. Vi är en högskola som varje dag gör skillnad genom vår utbildning och forskning. Under 2022 har vi stärkt våra positioner ytterligare. Några exempel:

– Högskolans styrelse har tagit beslut om att utveckla högskolans två styrkeområden, Arbetsintegrerat lärande, AIL, och Produktionsteknik, till kompletta akademiska miljöer. Från och med den 1 januari 2023 finns nu formellt miljöerna på plats. Detta stärker också högskolans profil AIL som vi sedan 2002 haft regeringens uppdrag att utveckla.

– Arbetet med våra strategiska partners Campus Västervik, GKN Aerospace, Kunskapsförbundet Väst, NU-sjukvården, Support Group Network och Vattenfall har stärkts ytterligare sedan de utsågs 2021, med målet att gemensamt bidra till stor samhällsnytta. 

Societal Impact Hub West har inrättats. ”Hubben” ska arbeta nära Högskolan Västs befintliga samverkansplattformar och därmed bli ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning. 

Livslångt lärande för individuell utveckling och omställning blir allt viktigare. Högskolan Väst arbetar för att nå fler exempelvis genom samverkan med lärcentra och campus runt om i Sverige. Ett fint exempel under 2022 är starten av Campus Dalsland där högskolan redan under uppbyggnaden kunnat erbjuda introducerande högskoleutbildning genom HögskoleVux. 

– För att än bättre svara mot livslångt lärande och omställning ansökte vi under året om att få starta YH-utbildningar, en helt ny utbildningsform för oss. Två program beviljades med start 2023.  

– Högskolan Väst har fortsatt ett av landets högsta söktryck bland breddlärosätena och vi ser 2022 att intresset för våra utbildningar på avancerad nivå ökar. Likaså ökar vi antalet internationella studenter.

– Grunden till att vi uppfyller vårt uppdrag som lärosäte är att vi håller en hög kvalitet i såväl den utbildning som i den forskning som vi bedriver. Alldeles nyligen fick vi som första lärosäte i landet det samlade omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete, både avseende utbildning och forskning, i Universitetskanslersämbetets granskning.  

Huvudbudskap i högskolans Budgetunderlag till regeringen 2024-2026 är att vi vill växa tillsammans med andra. Genom mångfald, inkludering och samverkan hämtar vi kraft för att nå vårt mål att göra ännu större avtryck i samhället. Det är det vi trycker på. Vi arbetar tillsammans med andra inom akademin men också tillsammans med andra i det omgivande samhället. Samarbete och samverkan genomsyrar oss både i forskning och utbildning och gör så att vi ännu bättre kan svara upp mot behov av livslångt lärande och omställning. Det är stora förändringar som samhället står inför och där kan vi bidra. Högskolan är framstående när det gäller livslångt lärande och att arbeta med olika typer av omställningsinsatser.

Vi är en högskola mitt i samhället med kvalitet i utbildning och forskning som vill växa tillsammans med andra. 

I rektorsinformationen som jag höll för all personal efter styrelsemötet pratar jag en hel del om dessa två delar så titta och lyssna gärna.

Be the First to comment.