Arbetsintegrerat lärande, AIL, Samhällsaktör, Utbildning

Vilken härlig dag!

Ni som var på campus igår möttes av ett rikt myller av människor. Huset var fullt av mer än 2 000 gymnasieelever som besökte vår utbildningsmässa Utbildning Väst. Utöver montrar med alla våra utbildningar kunde de gå på miniföreläsningar och prova en hel del inspirerande aktiviteter. Vilken härlig dag!

Vi bjuder in eleverna för att de ska få en inblick i vilka utbildningar som finns hos oss. Men inte bara vilka utbildningar vi erbjuder – flera andra högskolor var också på plats. Just detta är en viktig poäng – att vi bjuder in även landets andra lärosäten att vara med. Att vi som lärosäte kan vara med och bidra till att väcka nyfikenhet kring högskolestudier, även om inte alltid valet sedan faller på oss, är viktigt.

Det är inte bara ungdomar från Trollhättan, som kan ta sig hit enkelt, som kommer utan här är vi måna om att göra högskolan tillgänglig för fler. Vi erbjuder skolorna i kommunerna runt omkring oss gratis buss och i år hade skolor i Stenungsund, Kungälv, Uddevalla, Åmål, Lidköping, Vänersborg och Strömstad tagit chansen. Detta är också en viktig poäng för att göra utbildning tillgänglig för fler.

I år var det också första gången vi fick möjlighet att informera om de två nya yrkeshögskoleutbildningarna vi erbjuder med start i höst – inom svetsautomation och elkraft. Detta breddar vårt erbjudande och adderar värdefulla möjligheter att både stärka regionens konkurrenskraft och öka valmöjligheten för våra ungdomar.

Att vi på detta sätt inspirerar och ger ungdomar underlag för sina kommande beslut känns värdefullt. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er som gjorde detta möjligt och tacka för era värdefulla insatser. Ni kan känna er stolta!

Be the First to comment.