Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Internationalisering, Utbildning

Internationalisering präglar våren

I slutet på mars, när vintervädret gjorde sista rycket med minus och snöfall, åkte en delegation från högskolan till Teneriffa. Vi fick en försmak av sommar och sol, men viktigare var att vi träffade våra partneruniversitet i Stars EU-alliansen.

Gruppbild från Teneriffa.

På Teneriffa är det Universidad de La Laguna som är med i alliansen. I alliansen är vi nio lärosäten som särskilt lägger fokus i frågor som rör samverkan och regional utveckling. Alla har vi kommit överens om att öppna dörrarna för varandra när det gäller utbyten. Så här finns utmärkta möjligheter till internationellt utbyte för lärare, medarbetare med administrativ eller tekniska uppgifter och inte minst för våra studenter. Ta chansen att delta på så kallade Thematic Interest Groups (TIG) och de seminarier som hålls här i vår. Här finns en samlad kalender för STARS på vår webb där du kan se vad som är på gång.

Våren har för övrigt på många sätt gått i internationaliseringens tecken. Högskolan har besökt förutom Teneriffa också fastlands-Spanien, Rwanda, Sydafrika, Skottland, Indien, Brasilien med flera.

För att ge inblick i ytterligare ett exempel av alla så deltog ett 15-tal av våra forskare, doktorander och studentrepresentant i ”SASUF Research and Innovation Week” (South Africa Sweden University Forum) i Sydafrika. Veckan innehöll rektorsmöten, satellitevents samt en avslutande konferens, The South Africa – Sweden Sustainability Forum, vid The University of the Western Cape i Kapstaden.

Per Assmo som är koordinator vid högskolan för SASUF-verksamheten kommenterar:

– SASUF inkluderar mer än 40 lärosäten i Sverige och Sydafrika är ett viktigt forum och nätverk för att utveckla forsknings- och utvecklingssamverkan mellan länderna. Högskolan Väst har ett stort engagemang i SASUF där våra forskare initierat ett stort antal samverkansprojekt inom både forskning och utbildning.

Ulrika Lundh Snis, vicerektor och verksamhetsledare för KAM AIL , deltog i rektorsdelegationen tillsammans med 12 andra lärosäten:

– Jag är mycket nöjd med en välarrangerad delegationsresa där vi besökte Sydafrikanska NRF (motsvarande svenska Vetenskapsrådet) om hur landskapet för forskningsfinansiering ser ut nu och framåt. De indikerade en stor satsning för unga akademiker vilket lät mycket lovande. Besök på flertal universitet i Pretoria och Kapstaden hanns också med innan konferensdeltagande och workshops kring hållbarhet, ledarskap och doktorandinflytande tog vid.

Som avslutning kan konstateras att vid den årliga myndighetsdialogen i början av april, där högskolans ledning träffar departementet, blev vi också påminda om att just internationalisering jämte innovation och excellens i forskning, är prioriterat av den politiska ledningen.

Be the First to comment.