Arbetsintegrerat lärande, AIL, Samhällsaktör, Samverkan

Universities without walls

Att vi är en AIL-högskola och att vår samverkan manifesteras brett är tydligt. Några goda exempel under maj månad:
– 10-12 maj stod högskolan värd för konferensen Högskola samhälle i samverkan 2023, HSS 2023
– 17 maj uppmärksammade högskolan genom Centrum för hållbarhet den internationella dagen mot homofobi transfobi och bifobi tillsammans med gäster från RFSL. Temat varHBTQI+ – flyktingarnas erfarenheter och utmaningar
– 24 maj presenterades ett forskningsprojekt i samverkan med Trollhättan stad. Karin Flensner och Ylva Svensson skriver om: Skolan som forum för integration – elevers och skolpersonals upplevelser av en kommunalt styrd insats för att motverka skolsegregation
– 30 maj Svets- och teknikdagen arrangeras av Produktionstekniskt centrum, Innovatum Science Park, Högskolan Väst, IUC Väst och Swerim.

På konferensen HSS 2023 fanns ett inslag där ordföranden för European University Association Michael Murphy deltog.  Inslaget och Michael Murphys tal och paneldeltagande refererade till EUA:s vision om 2030 och de europeiska lärosätenas utveckling, Universities without walls. Visionen handlar om autonoma starka universitet som står upp för viktiga värden och som bidrar till att lösa samtidens utmaningar i samverkan med andra. Axplocket från våra aktiviteter under maj ovan visar att vi i väl ansluter till visionen som vi har gemensamt med de andra lärosätena i Europa och att vår egen vision står stark: ”För en mer hållbar värld är vi en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler”.

Be the First to comment.